Archiwalne

Zaciąganie zobowiązań i dług publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego


Zapraszamy Państwa na szkolenie nt: "Zaciąganie zobowiązań i dług publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych i innych ustaw". Miejsca szkoleń: POZNAŃ, WROCŁAW, KATOWICE Szkolenie nt: "Zaciąganie zobowiązań i dług publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego w świetle ustawy o finansach publicznych i innych ustaw"

26.08.2011r. – POZNAŃ
29.08.2011r. – WROCŁAW
30.08.2011r. – KATOWICE

WYKŁADOWCA: członek kolegium RIO, specjalista z zakr. finansów i zamówień publicznych, były trener Urzędu Zamówień Publicznych, rzecznik dyscypliny budżetowej, w latach 1995-2004 arbiter wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa UZP. Znany i ceniony wykładowca, stały współpracownik naszej firmy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Ogólna charakterystyka zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zobowiązania z tytułu robót, dostaw i usług w tym:
– przepisy prawa regulujące zaciąganie zobowiązań (ustawy samorządowe, ustawa o finansach publicznych, ustawa – Prawo zamówień publicznych, ustawa o rachunkowości)
– plan finansowy jednostki samorządu terytorialnego jako podstawa zaciągania zobowiązań,
– zawieranie umów jednorocznych i wieloletnich (zadania bieżące i inwestycyjne)
– ustalenie wysokości sumy, do której wójt (burmistrz, prezydent, zarząd) może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
– zobowiązania przekraczające granicę ustalaną corocznie przez organ stanowiący w zakresie inwestycji i remontów.
3. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych, emisji papierów wartościowych oraz poręczeń i gwarancji:
– podstawa prawna zaciągania zobowiązań, upoważnienia dla zarządu,
– wymogi formalno – prawne przy zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych,
– ustalanie limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.
– udzielanie poręczeń innym podmiotom.
4. Wieloletnia Prognoza Finansowa:
– elementy WPF (przychody i rozchody, prognoza kwoty długu, limity zobowiązań dla przedsięwzięć, wieloletnie umowy)
– upoważnienia dla zarządu do zaciągania zobowiązań
– prognoza kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego i wskaźniki zadłużenia i definicja długu publicznego, wyłączenia przy wyliczaniu wskaźników, opinia RIO)
5. Nominalne wartości i łączna kwota zobowiązań z tytułu robót, dostaw i usług (umowy wieloletnie, waloryzacja cen, roboty dodatkowe, nieprzewidziane, zamówienia uzupełniające), kredytów i pożyczek papierów wartościowych oraz poręczeń i gwarancji
6. Zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych (nieprawidłowości stwierdzane w działalności nadzorczej i kontrolnej RIO).
7. Pytania i odpowiedzi – indywidualne konsultacje

www.vademecum.org.pl

oprac. ops.pl angoc

Komentarze Zaciąganie zobowiązań i dług publiczny w jednostkach samorządu terytorialnego (0)

      3 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Szkolenia Centrum Mediacji Partners Polska: kwiecień-czerwiec 2014

26 lutego 2014     
Centrum Mediacji Partners Polska zaprasza do udziału w szkoleniach z mediacji - w nowej,...»

Szkolenia DCP

17 lutego 2014     
Dolnośląskie Centrum Psychoterapii zaprasza na szkolenie nt. Diagnoza i terapia osób...»

Zapraszamy na szkolenia ze Standardów Usług i Modeli Instytucji

11 lutego 2014     
Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych zaprasza na bezpłatne szkolenia...»

Praca z osobą starszą

11 lutego 2014     
Jakie są cele medycyny geriatrycznej? Z jakimi problemami borykają się seniorzy?...»

Szkolenie z nowej metody pracy z osobami chorującymi psychicznie

07 lutego 2014     
W dniach: 19 lutego 2014 (I termin) i 26 marca 2014 (II termin) w Łodzi, w ramach unijnego...»