Ministerstwo Sprawiedliwości o opiece naprzemiennej

 

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje na brak zasadności podejmowanie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zdefiniowanie w polskim systemie prawnym instytucji opieki naprzemiennej. Termin opieki naprzemiennej występuje na gruncie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 z późn. zm.). Jak podkreślono należy przyjąć, że zasadniczo piecza naprzemienna jest realizowana w sytuacji, w której sąd pozostawiając obojgu rodzicom pełnię władzy rodzicielskiej określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Piecza naprzemienna jest realizowana również w sytuacji, gdy sąd pozostawiając obojgu rodzicom pełnię władzy rodzicielskiej ustala jednocześnie sposób utrzymywania kontaktów – piecza wykonywa w trakcie kontaktów.

Ministerstwo jednocześnie pozytywnie oceniło wykładnię zastosowaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie II SA/Ol 1208/16 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CC4BCA1F0D) z której wynika, że jeżeli rzeczywista opieka jest sprawowana w taki sposób, że w powtarzających się okresach rodzic sprawuje wyłączną opiekę nad dziećmi, to będą podstawy do uznania, że w sprawie mamy do czynienia z opieką naprzemienną.

Rekapitulując Ministerstwo uznało za niecelowe zdefiniowanie w polskim systemie prawnym instytucji opieki naprzemiennej.

Źródło:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/odpowied%C5%BA%20MS%20na%20WG%20dot%20opieki%20naprzemiennej%20czerwiec%202017.pdf

Komentarze (2)

      3 + 4 = ?    
To jest celowe działanie, które ma przynosić zyski finansowe określonym środowiskom ( także w MS), kosztem zdrowia i życia dzieci oraz ich rodzin.
DODAŁ: Lucky DNIA 15 czerwca 2020 O 14:58
Może i wprowadziłoby to chaos terminologiczny ale uprościło by to w znaczny sposób "wspólne wychowanie dziecka-matka,ociec,dziecko" przez obojga rodziców. W dniu dzisiejszym jeżeli nie ma chęci jednej ze stron na takie rozwiązanie, dziecko pozostaje głównie przy jednym rodzicu, kosztem separowania od drugiego. Pamiętajmy o tym że złośliwość po rozstaniach często jest grą dzieckiem i utrudnianiem kontaktów jednej ze stron. Później przez to są sądy , wywiady środowiskowe itp. Szkoda że nie ma jakiegoś lepszego zapisu, szkoda że dobro dziecka jest dyktowane najczęściej separacją jednego rodzica.
DODAŁ: Filozof DNIA 28 lipca 2017 O 12:24

ZOBACZ PODOBNE

Raport NIK o opiece nad pacjentkami w przypadku poronień i martwych urodzeń

Raport NIK o opiece nad pacjentkami po poronieniach

11 lutego 2021      TAGI:      
W ostatnim czasie NIK dokonało kontroli szpitali pod kątem prawidłowej i wystarczającej...»
Na pomoc osobom bezdomnym. Ministerstwo ogłosiło konkurs

Na pomoc osobom bezdomnym. Ministerstwo ogłosiło konkurs

24 września 2020      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło nabór wniosków w konkursie „Pokonać Bezdomność. Program...»
zmiany dotyczące noszenia maseczek

Czy będziemy się już żegnać z maseczkami? Ministerstwo zapowiedziało zmiany

28 maja 2020      TAGI:         
Ministerstwo zapowiedziało kolejne zmiany dotyczące noszenia maseczek. Już od 30maja...»
Zwrot z podatku PIT. Ministerstwo Finansów uruchomiło nową usługę

Zwrot z podatku PIT. Ministerstwo Finansów uruchomiło nową usługę

20 kwietnia 2021      TAGI:         
Ministerstwo Finansów jakiś czas temu uruchomiło nową usługę – status zwrotu...»
Prawo przyjazne dzieciom. Ministerstwo szykuje pakiet zmian ustawowych

Prawo przyjazne dzieciom. Ministerstwo szykuje pakiet zmian ustawowych

01 marca 2021      TAGI:         
Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało pakiet zmian ustawowych (nowatorskich rozwiązań),...»