Ministerstwo Sprawiedliwości o opiece naprzemiennej

 

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje na brak zasadności podejmowanie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zdefiniowanie w polskim systemie prawnym instytucji opieki naprzemiennej. Termin opieki naprzemiennej występuje na gruncie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 z późn. zm.). Jak podkreślono należy przyjąć, że zasadniczo piecza naprzemienna jest realizowana w sytuacji, w której sąd pozostawiając obojgu rodzicom pełnię władzy rodzicielskiej określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Piecza naprzemienna jest realizowana również w sytuacji, gdy sąd pozostawiając obojgu rodzicom pełnię władzy rodzicielskiej ustala jednocześnie sposób utrzymywania kontaktów – piecza wykonywa w trakcie kontaktów.

Ministerstwo jednocześnie pozytywnie oceniło wykładnię zastosowaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie II SA/Ol 1208/16 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CC4BCA1F0D) z której wynika, że jeżeli rzeczywista opieka jest sprawowana w taki sposób, że w powtarzających się okresach rodzic sprawuje wyłączną opiekę nad dziećmi, to będą podstawy do uznania, że w sprawie mamy do czynienia z opieką naprzemienną.

Rekapitulując Ministerstwo uznało za niecelowe zdefiniowanie w polskim systemie prawnym instytucji opieki naprzemiennej.

Źródło:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/odpowied%C5%BA%20MS%20na%20WG%20dot%20opieki%20naprzemiennej%20czerwiec%202017.pdf

Komentarze (1)

      3 + 5 = ?    
Może i wprowadziłoby to chaos terminologiczny ale uprościło by to w znaczny sposób "wspólne wychowanie dziecka-matka,ociec,dziecko" przez obojga rodziców. W dniu dzisiejszym jeżeli nie ma chęci jednej ze stron na takie rozwiązanie, dziecko pozostaje głównie przy jednym rodzicu, kosztem separowania od drugiego. Pamiętajmy o tym że złośliwość po rozstaniach często jest grą dzieckiem i utrudnianiem kontaktów jednej ze stron. Później przez to są sądy , wywiady środowiskowe itp. Szkoda że nie ma jakiegoś lepszego zapisu, szkoda że dobro dziecka jest dyktowane najczęściej separacją jednego rodzica.
DODAŁ: Filozof DNIA 28 lipca 2017 O 12:24

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo RPiPS ogłasza wyniki naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu

30 stycznia 2018      TAGI:      
Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło na stronie domowej wyniki...»

Ciąg dalszy krytycznych opinii o CUS. Ministerstwo zgłosiło swoje uwagi

09 kwietnia 2019      TAGI:         
Nie tak dawno informowaliśmy na łamach portalu o trwających pracach legislacyjnych...»

Ministerstwo podpowiada jak wypełnić wniosek o świadczenie wychowawcze

07 sierpnia 2019      TAGI:         
Od 1 sierpnia 2019 r. osoby zainteresowane mogą składać o ustalenie prawa do świadczenia...»

Ministerstwo stawia krok w stronę dialogu?

Jak informuje Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej,...»

Ministerstwo apeluje o podwyżki dla pracowników socjalnych

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zwróciła się do samorządów z apelem...»