Ministerstwo Sprawiedliwości o opiece naprzemiennej

 

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje na brak zasadności podejmowanie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu zdefiniowanie w polskim systemie prawnym instytucji opieki naprzemiennej. Termin opieki naprzemiennej występuje na gruncie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 z późn. zm.). Jak podkreślono należy przyjąć, że zasadniczo piecza naprzemienna jest realizowana w sytuacji, w której sąd pozostawiając obojgu rodzicom pełnię władzy rodzicielskiej określił, że dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Piecza naprzemienna jest realizowana również w sytuacji, gdy sąd pozostawiając obojgu rodzicom pełnię władzy rodzicielskiej ustala jednocześnie sposób utrzymywania kontaktów – piecza wykonywa w trakcie kontaktów.

Ministerstwo jednocześnie pozytywnie oceniło wykładnię zastosowaną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie II SA/Ol 1208/16 (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/CC4BCA1F0D) z której wynika, że jeżeli rzeczywista opieka jest sprawowana w taki sposób, że w powtarzających się okresach rodzic sprawuje wyłączną opiekę nad dziećmi, to będą podstawy do uznania, że w sprawie mamy do czynienia z opieką naprzemienną.

Rekapitulując Ministerstwo uznało za niecelowe zdefiniowanie w polskim systemie prawnym instytucji opieki naprzemiennej.

Źródło:
https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/odpowied%C5%BA%20MS%20na%20WG%20dot%20opieki%20naprzemiennej%20czerwiec%202017.pdf

Komentarze Ministerstwo Sprawiedliwości o opiece naprzemiennej (2)

      2 + 5 = ?    
To jest celowe działanie, które ma przynosić zyski finansowe określonym środowiskom ( także w MS), kosztem zdrowia i życia dzieci oraz ich rodzin.
DODAŁ: Lucky DNIA 15 czerwca 2020 O 14:58
Może i wprowadziłoby to chaos terminologiczny ale uprościło by to w znaczny sposób "wspólne wychowanie dziecka-matka,ociec,dziecko" przez obojga rodziców. W dniu dzisiejszym jeżeli nie ma chęci jednej ze stron na takie rozwiązanie, dziecko pozostaje głównie przy jednym rodzicu, kosztem separowania od drugiego. Pamiętajmy o tym że złośliwość po rozstaniach często jest grą dzieckiem i utrudnianiem kontaktów jednej ze stron. Później przez to są sądy , wywiady środowiskowe itp. Szkoda że nie ma jakiegoś lepszego zapisu, szkoda że dobro dziecka jest dyktowane najczęściej separacją jednego rodzica.
DODAŁ: Filozof DNIA 28 lipca 2017 O 12:24

ZOBACZ PODOBNE

Ministerstwo z nową nazwą

Ministerstwo z nową nazwą

21 grudnia 2023      TAGI:   
W dniu 16.12.2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16grudnia...»
„Aktywny rodzic”

Ministerstwo o kontroli rodzicielskiej

05 lutego 2024      TAGI:         
Ministerstwo Cyfryzacji dostrzega problematykę ochrony rodzicielskiej dzieci korzystających...»
Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Nowy tekst jednolity ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu 8 marca 2024 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

Ministerstwo ostrzega o nowej próbie oszustwa

30 maja 2023      TAGI:      
Ministerstwo ostrzega przed nową kampanią SMS, wykorzystującą wizerunek Ministerstwo...»
Ministerstwo ostrzega o oszustwach na wniosek

Ministerstwo ostrzega o oszustwach na wniosek

08 stycznia 2024      TAGI:      
Z dniem 1 stycznia 2024 r. ruszyła zmiana dotychczasowej wysokości świadczenia wychowawczego...»
gosia4 » 24 lipca 2024, 14:06

chorobowe a skończone 50 lat

mycha900 » 24 lipca 2024, 14:00

Powtórka z rozrywki ?

Klaudia3197 » 24 lipca 2024, 13:41

CZYSTE POWIETRZE

referent001 » 24 lipca 2024, 12:40

Nieprzedłużone orzeczenie