Newsy      

RPO o godnej opiece i pomocy ludziom starszym i nieuleczalnie chorym na wsi

W dniu 18 maja 2022 r. w siedzibie Rzecznika Praw Obywatelskich odbywała się konferencja w sprawie stanu opieki paliatywnej na obszarach wiejskich. Jej pokłosiem było wystąpienie RPO do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z postulatami, które zostały wypracowane na konferencji.

Wśród podjętych na konferencji obszarów, które stanowiły impuls do wystąpienia, znalazły się:

1) Nierówności w zdrowiu osób starszych w zależności od czynników społecznych.

2) E-wykluczenie seniorów na obszarach wiejskich. RPO zwraca uwagę, że wielu seniorów nie jest zainteresowanych nauką obsługi komputera, a rozwiązania prawne nie powinny ich wykluczać. Wynikiem tego stanu rzeczy może być pogłębiające się wykluczenie. Należy zatem kształtować nie tylko rozwiązania prawne, ale i faktyczne, tak aby osoby wykluczone cyfrowo nie były wykluczone ze społeczeństwa.

3) Zmiany na obszarach wiejskich w XXI w. RPO zwraca uwagę na szybkie tempo starzenia się polskiej wsi oraz konieczność przejścia od opieki rodzinnej do opieki instytucjonalnej.

4) Choroby demencyjne jako źródło wykluczenia chorych i ich rodzin. Jak podnosi RPO w wystąpieniu, ta grupa osób jest często pomijana w dyskursie nie tylko dotyczącym opieki paliatywnej, ale ogólnie szeroko rozumianej opieki. Występuje kwestia wykluczenia związanego z występowaniem u seniorów chorób demencyjnych, słabej diagnostyki i braku systemu opieki dla osób z demencją.

5) Skalowanie innowacji społecznej ,,Opieka domowa na terenach wiejskich”.

RPO jednocześnie, powołując się na Konstytucję, przypomniał, że obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Wystąpienie RPO zdaje się mieć na celu zwrócenie uwagi na obszary wymagające szczególnej uwagi i refleksji ministerstwa.

Źródło:

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-07/Do_MRPiPS_hospicja_na_wsi_02.07.2022.pdf

Komentarze RPO o godnej opiece i pomocy ludziom starszym i nieuleczalnie chorym na wsi (0)

      2 + 4 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

NIK skontrolowała Ośrodki Pomocy Społecznej i wyciągnęła wnioski

12 września 2023      TAGI:      
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w kilku podmiotach zajmujących się...»
Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

Nowy tekst jednolity ustawy o pomocy społecznej

17 maja 2023      TAGI:      
W dniu 12 maja 2023r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
Decyzja ostateczna od zaraz….

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów doczekała się nowego tekstu jednolitego

03 kwietnia 2023      TAGI:         
W dniu 28.03.2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej...»
pomoc dla Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

05 lipca 2022      TAGI:         
Prezydent Andrzej Duda podpisał niedawno nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy...»
Opiekun tymczasowy - wyzwanie dla PCPR i OPS

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

24 marca 2022      TAGI:         
Rada Ministrów przyjęła na dniach projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom...»