Zaświadczenie z pomocy społecznej

Pokaż:
aktualności
porady
szkolenia
dokumenty
czytelnia
po godzinach
Federacja reaguje

Federacja reaguje – obowiązek niemożliwy do spełnienia

Federacja wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, o podjęcie stosownej inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej... »

Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej - Wzór

Podanie o wydanie zaświadczenie z pomocy społecznej - Wzór

ROZMIAR: 49.68 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Powiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania, do celów pomocy społecznej - Wzór

ROZMIAR: 60.14 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych we wniosku - Wzór

ROZMIAR: 76.10 KB,   RODZAJ: PDF TAGI:

Czy na dziecko umieszczone w ośrodku wychowawczym przysługują świadczenia rodzinne i pomoc pieniężna z pomocy społecznej?

Ośrodek wychowawczy może być placówką, która zaspokaja wszystkie potrzeby swoich wychowanków (posiłki, odzież, obuwie, materiały szkolne, książki... »

Zaświadczenie wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Procedurę wydawania zaświadczeń normuje ustawa z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 23), dalej cyt.... »
MOPS Łódź    wielkopolskie    CUS    Hortiterapia    narkomania    asystentury    MRiPS    Świadczenia wyrównawcze dla osób represjonowanych    
zocha1234 » 27 listopada 2022, 21:24

zmiana pieca

AJR » 27 listopada 2022, 17:28

zasilek staly coid

POCAHONTAS » 27 listopada 2022, 14:19

Podejrzenie że nie mieszka

elinka85 » 27 listopada 2022, 14:10

ksiądz probosz z innej gminy