Newsy         

Federacja reaguje – obowiązek niemożliwy do spełnienia

Federacja wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, o podjęcie stosownej inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do zniesienie obowiązku przedkładania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej w celu ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

PFZPSiPS podkreśla, że wskazany obowiązek jest sprzeczny z przepisami ustawy o pomocy społecznej, a także kodeksem postępowania administracyjnego w zakresie możliwości poświadczania sytuacji dochodowej osób oraz rodzin nie objętych wcześniej pomocą społeczną.

Federacja argumentuje

PFZPSiPS argumentuje, że ustawa o pomocy społecznej podobnie jak też art. 217 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 256), wykluczają wydanie zaświadczenia w stosunku do osób i rodzin, które nie korzystają z systemu pomocy społecznej.

Jak argumentuje, organ nie może na potrzeby wydania zaświadczenia tworzyć nowych danych, w których posiadaniu dotychczas nie był lub podejmować czynności, które zmierzałyby do uzyskania tych danych.

Tym samym Federacja proponuje rezygnację z ów obowiązku lub alternatywne wprowadzenie takiej możliwości dla tych studentów, których rodziny w ostatnich trzech miesiącach skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej.

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/343_20_ministerstwo_stypendia.pdf

Komentarze Federacja reaguje – obowiązek niemożliwy do spełnienia (0)

      4 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Skarbówka pisze RPO reaguje

Skarbówka pisze, RPO reaguje

04 marca 2024      TAGI:         
Rzecznik Praw Obywatelskich, zaniepokojony akcją wysyłania podatnikom tzw. listów...»
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»

Federacja odpowiada Rzecznikowi

20 listopada 2023      TAGI:      
Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Federacji z prośbą o wskazania systemowych trudności...»
„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” - wycieczki szkolne

„Podróże z klasą” i „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – wycieczki szkolne

18 czerwca 2024      TAGI:   
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa w tym miesiącu (czerwcu br.) rozpocznie się nabór wniosków...»
ekspert zamówień publicznych

Ekspert Zamówień Publicznych

17 czerwca 2024      TAGI:         
Ruszyła II edycja konkursu Ekspert Zamówień Publicznych. Konkurs adresowany jest...»