Newsy         

Federacja reaguje – obowiązek niemożliwy do spełnienia

Federacja wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, o podjęcie stosownej inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do zniesienie obowiązku przedkładania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej w celu ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

PFZPSiPS podkreśla, że wskazany obowiązek jest sprzeczny z przepisami ustawy o pomocy społecznej, a także kodeksem postępowania administracyjnego w zakresie możliwości poświadczania sytuacji dochodowej osób oraz rodzin nie objętych wcześniej pomocą społeczną.

Federacja argumentuje

PFZPSiPS argumentuje, że ustawa o pomocy społecznej podobnie jak też art. 217 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 256), wykluczają wydanie zaświadczenia w stosunku do osób i rodzin, które nie korzystają z systemu pomocy społecznej.

Jak argumentuje, organ nie może na potrzeby wydania zaświadczenia tworzyć nowych danych, w których posiadaniu dotychczas nie był lub podejmować czynności, które zmierzałyby do uzyskania tych danych.

Tym samym Federacja proponuje rezygnację z ów obowiązku lub alternatywne wprowadzenie takiej możliwości dla tych studentów, których rodziny w ostatnich trzech miesiącach skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej.

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/343_20_ministerstwo_stypendia.pdf

Komentarze Federacja reaguje – obowiązek niemożliwy do spełnienia (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Federacja krytycznie o CUS

Federacja krytycznie o CUS

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej przygotowała...»
Świadczenie wspierające

Federacja o nowych zadaniach asystenta rodziny

Nie tak dawno informowaliśmy na łamach portalu o projektowanych zmianach do ustawy...»
język migowy

RPO reaguje na prace senatu nad ustawą o języku migowym

02 stycznia 2023      TAGI:      
Mając świadomość prac nad projektem nowelizacji ustawy o języku migowym Rzecznik...»

Specjalista ds. pracy socjalnej – oferta pracy

06 czerwca 2023      TAGI:         
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” jest instytutem badawczym nadzorowanym...»
świadczenie wychowawcze

800+ konsultacje społeczne

05 czerwca 2023      TAGI:      
Rząd zapowiedział zmianę dotychczasowej wysokości świadczenia wychowawczego z dotychczasowego...»