Newsy         

Federacja reaguje – obowiązek niemożliwy do spełnienia

Federacja wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki, a także do Minister Rodziny i Polityki Społecznej, o podjęcie stosownej inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do zniesienie obowiązku przedkładania przez studentów zaświadczeń z ośrodków pomocy społecznej w celu ustalenia prawa do stypendium socjalnego.

PFZPSiPS podkreśla, że wskazany obowiązek jest sprzeczny z przepisami ustawy o pomocy społecznej, a także kodeksem postępowania administracyjnego w zakresie możliwości poświadczania sytuacji dochodowej osób oraz rodzin nie objętych wcześniej pomocą społeczną.

Federacja argumentuje

PFZPSiPS argumentuje, że ustawa o pomocy społecznej podobnie jak też art. 217 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. Poz. 256), wykluczają wydanie zaświadczenia w stosunku do osób i rodzin, które nie korzystają z systemu pomocy społecznej.

Jak argumentuje, organ nie może na potrzeby wydania zaświadczenia tworzyć nowych danych, w których posiadaniu dotychczas nie był lub podejmować czynności, które zmierzałyby do uzyskania tych danych.

Tym samym Federacja proponuje rezygnację z ów obowiązku lub alternatywne wprowadzenie takiej możliwości dla tych studentów, których rodziny w ostatnich trzech miesiącach skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej.

Źródło:
http://federacja-socjalnych.pl/images/PDF/343_20_ministerstwo_stypendia.pdf

Komentarze (0)

      3 + 3 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

Federacja w sprawie dodatków dla asystentów rodziny

25 stycznia 2021      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
Federacja wnioskuje o zmianę katalogu dochodów w pomocy społecznej

Federacja wnioskuje o zmianę katalogu dochodów w pomocy społecznej

30 czerwca 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej wystąpiła...»
Federacja reaguje

Federacja walczy o wynagrodzenia pracowników

10 czerwca 2020      TAGI:         
Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej zwróciła...»
Federacja o 500+ po nowemu

Federacja o 500+ po nowemu

Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej w związku...»
Obowiązek noszenia masek

Obowiązek noszenia maseczek. Rząd zmienił przepisy

16 kwietnia 2020      TAGI:      
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia...»