Newsy      

NIK o resocjalizacji nieletnich

NIK udostępnił na stronie domowej informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych pod kątem prowadzonej działalności resocjalizacyjnej. Do wskazanych placówek sąd rodzinny kieruje młodzież niedostosowaną społecznie i wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

NIK w informacji sygnalizuje, że system, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze mogą nie gwarantować skutecznej resocjalizacji. W informacji zwrócono uwagę, że w Polsce wciąż nie ma placówek wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu specyficznych, indywidualnych dysfunkcji wychowanków. Tym samym do wskazanych placówek trafiają nieletni w różnym stopniu demoralizacji. Również w skontrolowanych MOW-ach nie było adekwatnej do potrzeb wychowanków opieki psychologiczno-pedagogicznej, niedostatecznie wykorzystywano indywidualizację edukacji, terapii i usamodzielniania. Nadto w MOW-ach pełnoletni już nieletni może kontynuować naukę jedynie  do zakończenia danego roku szkolnego, a nie danego etapu edukacji, co w ocenie NIK jest znaczącą barierą w przebiegu procesu resocjalizacji.

Przeprowadzona przez NIK kontrola stała się podstawa do sformułowania wniosków skierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dyrektorów MOW-ów jak również organów prowadzących.

Zapraszamy do zapoznania się z całością informacji o wynikach kontroli pod adresem:
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15816,vp,18331.pdf

Komentarze (0)

      1 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Reakcja Ministerstwa na ustalenia NIK o usługach opiekuńczych

06 sierpnia 2018      TAGI:      
Niedawno informowaliśmy na łamach portalu (zobacz tu) o ustaleniach, jakie dokonała...»

NIK o środowiskowych domach samopomocy

19 grudnia 2017      TAGI:      
Celem kontroli przeprowadzonej przez NIK było dokonanie oceny czy środowiskowe domy...»

NIK pyta o zdanie pracowników socjalnych

02 listopada 2018      TAGI:         
Do Ośrodków Pomocy Społecznej zaczęły spływać e-maile od Najwyższej Izby Kontroli....»

NIK o placówkach wsparcia dziennego

10 sierpnia 2017      TAGI:      
  W latach 2013-2015 NIK przeprowadziło kontrola placówki wsparcia dziennego....»

Alimenty – NIK zapowiada doraźna kontrolę

27 kwietnia 2017      TAGI:      
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa NIK w sprawie niskiej skuteczności...»