Newsy      

NIK o resocjalizacji nieletnich

NIK udostępnił na stronie domowej informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych pod kątem prowadzonej działalności resocjalizacyjnej. Do wskazanych placówek sąd rodzinny kieruje młodzież niedostosowaną społecznie i wymagającą stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.

NIK w informacji sygnalizuje, że system, w którym funkcjonują młodzieżowe ośrodki wychowawcze mogą nie gwarantować skutecznej resocjalizacji. W informacji zwrócono uwagę, że w Polsce wciąż nie ma placówek wyspecjalizowanych w rozwiązywaniu specyficznych, indywidualnych dysfunkcji wychowanków. Tym samym do wskazanych placówek trafiają nieletni w różnym stopniu demoralizacji. Również w skontrolowanych MOW-ach nie było adekwatnej do potrzeb wychowanków opieki psychologiczno-pedagogicznej, niedostatecznie wykorzystywano indywidualizację edukacji, terapii i usamodzielniania. Nadto w MOW-ach pełnoletni już nieletni może kontynuować naukę jedynie  do zakończenia danego roku szkolnego, a nie danego etapu edukacji, co w ocenie NIK jest znaczącą barierą w przebiegu procesu resocjalizacji.

Przeprowadzona przez NIK kontrola stała się podstawa do sformułowania wniosków skierowanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dyrektorów MOW-ów jak również organów prowadzących.

Zapraszamy do zapoznania się z całością informacji o wynikach kontroli pod adresem:
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15816,vp,18331.pdf

Komentarze NIK o resocjalizacji nieletnich (0)

      3 + 5 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Kryzysu w pieczy zastępczej ciąg dalszy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, mając świadomość kryzysu wpieczy...»
E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

E-urząd skarbowy w aplikacji coraz bliżej

11 lipca 2024      TAGI:   
Krajowa Administracja Skarbowa nieustannie podejmuje czynności w celu poprawy jakości...»
RPO kolejny raz reaguje

RPO kolejny raz reaguje

11 lipca 2024      TAGI:   
Rzecznik Praw Obywatelskich przygotował wystąpienie do Minister Rodziny, Pracy iPolityki...»
Prawo do prywatności a wizerunki dzieci w Internecie

Prawo do prywatności a wizerunek dziecka w internecie

10 lipca 2024      TAGI:   
UODO wspólnie z Fundacją Orange wydał poradnik pt. „Wizerunek dziecka w internecie....»
Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

Aktualizacja danych osobowych pod groźbą kary?

10 lipca 2024      TAGI:      
CERT Polska informuje o nowym sposobie oszustwa. Tym razem powstała nowa kampania...»