Newsy         

NIK o realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w domach dziecka

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w domach dziecka, poddając analizie m.in. realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówkach.

Jak zauważył organ kontrolny, kontrolowane jednostki skupiły się głównie na zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych wychowanków. Wiele z nich borykało się z przekroczeniem limitów liczbowych czy wiekowych przyjmowanych wychowanków. W placówkach nie tylko brakowało wychowawców, ale również zdarzały się naganne ich zachowania.

Jak podkreślono w raporcie, rozdzielenie z rodziną biologiczną oraz umieszczenie w placówce jest traumatycznym przeżyciem odciskającym swe piętno na psychice dziecka.

Z tego też względu podejmowane w placówkach działania opiekuńczo-wychowawcze winny być nakierowane na zindywidualizowane potrzeby wychowanków oraz stanowić spójny i chronologiczny ciąg zdarzeń, w których aktywnie uczestniczą nie tylko wychowawcy, ale też specjaliści. W konsekwencji działania te muszą w miarę możliwości zmierzać do powrotu dzieci do środowiska rodzinnego przez pomoc rodzicom w ich odzyskaniu.

Najwyższa Izba Kontroli w wyniku przeprowadzonej kontroli sformułowała następujące wnioski skierowane kolejno do:

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o:
• propagowanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania skutecznych działań reintegracyjnych;
Jak ujawniła kontrola, działania o charakterze reintegracyjnym albo nie były prowadzone wcale, albo miały ograniczoną formę i zakres.
• podjęcie działań wspierających zwiększenie liczby specjalistyczno-terapeutycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Organów założycielskich placówek opiekuńczo-wychowawczych o:
• przestrzeganie limitu dzieci kierowanych do placówek opiekuńczo-wychowawczych;
• przestrzeganie przepisów dot. wieku dzieci umieszczanych w domach dziecka;
• podjęcie działań zmierzających do zwiększenia liczby specjalistyczno-terapeutycznych placówek opiekuńczo-wychowawczych;

Kierowników placówek opiekuńczo-wychowawczych o:
• przestrzeganie limitu dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w zezwoleniach wojewody na funkcjonowanie placówek oraz uzyskiwanie zezwoleń wojewody na przyjęcie kolejnego dziecka ponad limit;
• przestrzeganie przepisów regulujących wiek dzieci umieszczanych w domach dziecka;
• zatrudnianie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych osób spełniających wszystkie wymagania ustawowe;
• rzetelne opracowywanie diagnoz psychofizycznych i planów pomocy dla nowo przyjmowanych wychowanków, z zachowaniem zasad odnoszących się do: terminów ich sporządzania, zawierania obligatoryjnych elementów, modyfikowania planów oraz osób uprawnionych do ich opracowania;
• zapewnienie dzieciom stałych i kompleksowych świadczeń dostosowanych do ich zindywidualizowanych potrzeb oraz odpowiedniej do sytuacji opieki psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej;
• zagwarantowanie dzieciom prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
• zorganizowanie pracy placówek w sposób gwarantujący opiekę i bezpieczeństwo dzieci, zarówno w dzień jak i w nocy, odpowiadający ich potrzebom oraz rodzajowi prowadzonych zajęć;
• dokumentowanie pracy z dziećmi zwłaszcza w wypadku realizowania zajęć przez psychologa, pedagoga i terapeutę zatrudnionych w podmiotach zewnętrznych;
• dokonywanie okresowych ocen sytuacji dzieci.

NIK podczas kontroli ujawniła wiele problemów, z którymi borykają się na co dzień placówki. Analiza wskazanych obszarów oraz wdrożenie sygnalizowanych rozwiązań mogą wpłynąć na jakość podejmowanych działań.

Zapraszamy do zapoznania się z całością raportu NIK:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,26158,vp,28938.pdf

Komentarze NIK o realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w domach dziecka (0)

      3 + 2 = ?    

ZOBACZ PODOBNE

500+ i ZUS

Propozycje zmian Rzecznika Praw Dziecka w pieczy zastępczej

W związku z trwającymi pracami nad projektem ustawy z dnia 19 października 2020 r.ozmianie...»
Rodzic a adaptacja dziecka w żłobku w czasie epidemii

Rodzic a adaptacja dziecka w żłobku w czasie epidemii

03 września 2021      TAGI:         
Rzecznik Praw Dziecka, zaniepokojony możliwością ograniczenia obecności rodzica...»
Centra opiekuńczo-mieszkalne – nabór dodatkowy

Centra opiekuńczo-mieszkalne – nabór dodatkowy

12 października 2021      TAGI:      
Ministerstwo ogłosiło dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”....»
Centra opiekuńczo-mieszkalne, nabór w toku

„Centra opiekuńczo-mieszkalne” ‒ nabór w toku

21 lipca 2022      TAGI:      
Nadal trwa nabór wniosków do programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”. Swoje...»
Asystent osoby niepełnosprawnej

„Centra opiekuńczo-mieszkalne” – ruszył nabór wniosków

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”....»
mopsikcz » 10 sierpnia 2022, 14:57

stypendia

karola ops » 10 sierpnia 2022, 14:55

upeewnijcie mnie

joannac » 10 sierpnia 2022, 14:55

Dodatek weglowy mnóstwo pytan

Elzbieta40 » 10 sierpnia 2022, 14:55

Metraż - pomocy